Om

Ett historiskt perspektiv på mode innebär ofta att det mesta blir tillåtet, eftersom det någon gång i historien varit comme il faut. Det här gäller såväl smink som kläder och smycken. Samtidigt finns det idag möjligheter att ta fram kulörer som inte var möjliga tidigare, och att utveckla mansidealet på det här sättet.