Skägg länge ett uttryck för makt

Ansiktsbehåring ska inte underskattas till att bara vara en modesymbol utan har ur ett historiskt perspektiv varit en symbol för såväl makt som samhällstillhörighet. Men det är just som ett uttryck för trender och mode som ämnet kommer att behandlas här, för denna gång. Trots begränsningen att se skägget som endast en prydnad blir det hela intressant, det är nämligen inte alltid som rakning har varit på modet. Helt klart är att det i historien spelat en stor roll hur man som man låtit sitt hår växa i ansiktet och att det tidigare inte har funnits något utrymme för egna personliga initiativ. Var man under 1800-talet en nobel adelsman så syntes detta inte bara på kläderna utan även på skäggets uttryck.

Idag har vi en tydlig uppdelning kring vad som anses vara manligt i samhället och vad som anses vara kvinnligt. Vad som kan vara intressant att veta och sätta våra starka uppfattningar i gungning är att dessa ändras över tiden och inte är skrivna i sten. Idag anses exempelvis rosa vara en kvinnlig färg medan blått symboliserar mannen. Detta börjar redan i vaggan där pojkar får en blå färg och ett blått inrett rum för att sedan fortsätta i både kläder och leksaker. Rosa är för många en otänkbar färg på en pojke. Rött ses som en färg nära rosa och är även den för många en färg som man inte frivilligt väljer. Ur ett historiskt perspektiv har det dock sett annorlunda ut. Rött har varit den färg som symboliserat kungarnas framgång och har även varit den färg som har betecknat de mäktiga männen i samhället. Saker förändras. Vad som är manligt idag kommer inte helt säkert att vara det även i framtiden.